Όροι χρήσης

Την αποκλειστική χρήση των φωτογραφιών που εμφανίζονται εδώ έχει η εταιρεία KW One η οποία κατ΄αρθ. 1 του ν. 2121/1993 και κατ΄αρθ. 57ΑΚ έχει ως αποκλειστικό και απόλυτο δικαίωμα το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού της δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα). Συνεπεία αυτών απαγορεύεται οποιαδήποτε ανατύπωση, αναδημοσίευση και οποιασδήποτε άλλης μορφής χρήση αυτών χωρίς την έγγραφη συναίνεση της εταιρείας KW One. Η εταιρεία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της (προβλεπόμενο από τις οικείες ποινικές και αστικές διατάξεις) για την περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων αυτών από οποιονδήποτε τρίτο.