Λίστα ακινήτων

Ακίνητα:

12 από 14
Ενοικίαση
210 €
(Ενοικίαση) Studio || Καρδίτσα - 25τ.μ.,1Υ/Δ, 210€
Ενοικίαση
360 €
(Ενοικίαση) Studio || Καρδίτσα, Κέντρο - 37τ.μ.,1Υ/Δ, 360€
Ενοικίαση
320 €
(Ενοικίαση) Studio || Καρδίτσα, Κέντρο - 32τ.μ.,1Υ/Δ, 320€
Ενοικίαση
250 €
(Ενοικίαση) Studio || Καρδίτσα, Κέντρο - 35τ.μ.,1Υ/Δ, 250€
Ενοικίαση
200 €
(Ενοικίαση) Studio || Καρδίτσα - 30τ.μ.,0Υ/Δ, 200€
Ενοικίαση
250 €
(Ενοικίαση) Studio || Καρδίτσα, Κέντρο - 30τ.μ.,0Υ/Δ, 250€
Ενοικίαση
220 €
(Ενοικίαση) Studio || Καρδίτσα, Κέντρο - 36τ.μ.,1Υ/Δ, 220€
Ενοικίαση
250 €
(Ενοικίαση) Studio || Καρδίτσα - 35τ.μ.,1Υ/Δ, 250€
Ενοικίαση
250 €
(Ενοικίαση) Studio || Καρδίτσα - 36τ.μ.,1Υ/Δ, 250€
Ενοικίαση
240 €
(Ενοικίαση) Studio || Καρδίτσα, Κέντρο - 28τ.μ.,1Υ/Δ, 240€
Ενοικίαση
200 €
(Ενοικίαση) Studio || Καρδίτσα, Κέντρο - 28τ.μ.,1Υ/Δ, 200€
Ενοικίαση
250 €
(Ενοικίαση) Studio || Καρδίτσα - 38τ.μ.,1Υ/Δ, 250€