Λίστα ακινήτων

Ακίνητα:

12 από 29
Πώληση
46000 €
(Πώληση) Οικόπεδο || Καρδίτσα, Κέντρο - 507τ.μ., 46000€
Πώληση
50000 €
(Πώληση) Οικόπεδο || Καρδίτσα, Κέντρο - 510τ.μ., 50000€
Πώληση
46000 €
(Πώληση) Οικόπεδο || Καρδίτσα, Κέντρο - 512τ.μ., 46000€
Πώληση
46000 €
(Πώληση) Οικόπεδο || Καρδίτσα, Κέντρο - 509τ.μ., 46000€
Πώληση
30000 €
(Πώληση) Οικόπεδο || Καρδίτσα - 326τ.μ., 30000€
Πώληση
54000 €
(Πώληση) Οικόπεδο || Καρδίτσα, Κέντρο - 465τ.μ., 54000€
Πώληση
70000 €
(Πώληση) Οικόπεδο || Καρδίτσα, Κέντρο - 282τ.μ., 70000€
Πώληση
52000 €
(Πώληση) Οικόπεδο || Καρδίτσα, Κέντρο - 537τ.μ., 52000€
Πώληση
72000 €
(Πώληση) Οικόπεδο || Καρδίτσα, Κέντρο - 588τ.μ., 72000€
Πώληση
49000 €
(Πώληση) Οικόπεδο || Καρδίτσα, Κέντρο - 981τ.μ., 49000€
Πώληση
33000 €
(Πώληση) Οικόπεδο || Καρδίτσα - 270τ.μ., 33000€
Πώληση
39000 €
(Πώληση) Οικόπεδο || Καρδίτσα, Κέντρο - 262τ.μ., 39000€