Λίστα ακινήτων

Ακίνητα:

12 από 23
Πώληση
40000 €
(Πώληση) Οικόπεδο || Καρδίτσα - 329τ.μ., 40000€
Πώληση
280000 €
(Πώληση) Οικόπεδο || Καρδίτσα - 1288τ.μ., 280000€
Πώληση
46000 €
(Πώληση) Οικόπεδο || Καρδίτσα, Κέντρο - 507τ.μ., 46000€
Πώληση
72000 €
(Πώληση) Οικόπεδο || Καρδίτσα, Κέντρο - 588τ.μ., 72000€
Πώληση
30000 €
(Πώληση) Οικόπεδο || Καρδίτσα - 250τ.μ., 30000€
Πώληση
46000 €
(Πώληση) Οικόπεδο || Καρδίτσα, Κέντρο - 512τ.μ., 46000€
Πώληση
38000 €
(Πώληση) Οικόπεδο || Καρδίτσα - 194τ.μ., 38000€
Πώληση
50000 €
(Πώληση) Οικόπεδο || Καρδίτσα - 445τ.μ., 50000€
Πώληση
50000 €
(Πώληση) Οικόπεδο || Καρδίτσα, Κέντρο - 510τ.μ., 50000€
Πώληση
50000 €
(Πώληση) Οικόπεδο || Καρδίτσα, Κέντρο - 330τ.μ., 50000€
Πώληση
46000 €
(Πώληση) Οικόπεδο || Καρδίτσα, Κέντρο - 509τ.μ., 46000€
Πώληση
44000 €
(Πώληση) Οικόπεδο || Καρδίτσα - 3650τ.μ., 44000€