Λίστα ακινήτων

Ακίνητα:

5 από 5
Πώληση
79000 €
(Πώληση) Αγροτεμάχιο || Καρδίτσα - 7440τ.μ., 79000€
Πώληση
21000 €
(Πώληση) Αγροτεμάχιο || Καρδίτσα, Αγιοπηγή - 19430τ.μ., 21000€
Πώληση
17000 €
(Πώληση) Αγροτεμάχιο || Καρδίτσα - 12641τ.μ., 17000€
Πώληση
12000 €
(Πώληση) Αγροτεμάχιο || Καλλιφώνιο - 9500τ.μ., 12000€
Πώληση
65000 €
(Πώληση) Αγροτεμάχιο || Καρδίτσα - 5434τ.μ., 65000€